Как да създадем култура за безопасност при мотокарите?

мотокар

Имаме една чисто човешка черта, да мислим, че на нас нещо няма да ни се случи. За съжаление, когато се случи инцидент в работното помещение, често не се знае кой е отговорен. Мотокарите се карат от оператори, но мениджърите отговарят за машините и когато липсва комуникация между тях често има неясноти, обясняват от MotocarService.com,  лицензиран сервиз за мотокари Linde . Благодарение на напредъка в технологиите и иновациите в сектора, както и на подобренията в системите за управление, инцидентите с мотокари намаляват. Това се случва, защото все по-често мотокарите, са оборудвани със системи, които предоставят информация за безопасността на мотокарите и на хората около тях. Също така сигнализират и дали се нуждаят от поддръжка. Как обаче да променим нагласата на операторите на мотокари, така че и те да внимават за инциденти и произшествия? По-долу разгледахме няколко начина, по които може да се създаде култура за безопасност.

Ограничете достъпа

Достъпът до мотокарите днес се контролира сравнително лесно. Почти всички машини разполагат с приложения за безопасност и е нужно операторът да се сертифицира, както и да провери машината преди смяна. Обикновено сертифицирането става с парола. Честа практика е операторът да отбелязва с тикчета по списък, нещата, които са за проверка по машината в началото на смяната му. Това обаче не е най-добрата опция, защото може да ги е попълнил без реално да извърши проверките, както може и да е бързал, пропуснал нещо и тн. Ако обаче този списък със задачи се дигитализира, то тогава няма да има вероятност за грешки и недоглеждания. Дигитализацията позволява, да се ограничи използването на непроверена машина, тоест тя няма да запали. Този процес помага да се поддържа отчетността на операторите и позволява на мениджърите да проследяват работата с мотокарите.

Мониторинг и анализ на ударите и сблъсъците

Когато мотокар е замесен в инцидентно събитие, е важно технологията на борда да е достатъчно напреднала, за да отдели фактите от измислиците. Много фирми, притежаващи мотокари, не искат към тях да има аларми за сблъсък, защото са неудобни, дразнещи, неточни и повече пречат, отколкото да помагат. Всичко това обаче изобщо не е вярно за модерната технология на алармите. Днес, те са надеждни и се включват само с причина. Сигнализацията дори може да алармира, когато операторът на мотокара си промени поведението на шофиране.

безопасност при мотокарите

Когато има добра система, която да следи как взаимодейства мотокарът със заобикалящите го предмети, тогава съвсем спокойно при опасност и нужда от повече внимание, тя може да сигнализира визуално на водача. Така той ще си насочи вниманието към проблема. В резултат на това повредите от удари намаляват, а безопасността се увеличава.

Допълнително, системите за мониторинг могат да разберат, дали операторът се нуждае от още обучение. Могат да преценят и кои точки от маршрута са високо рискови и може да има сблъсък там.

Установете показатели

Добре е, да се следят показателите, както на отделни лица, така и на различните смени. Това дава възможност да се съгласуват операциите между смените. Безопасната работа на мотокарите не е нещо, което може да се практикува веднъж и след това да бъде пренебрегнато, това е ежедневна дейност. Културата на безопасност ще подобри цялостната производителност, нивото на професионализъм на операторите и дори подобрява дискусията между мениджъри и оператори. Всяка операция, която мотокарите извършват е уникална. Единственият начин за истинско разработване на добро решение за промяна на поведението при управление на мотокарите е събирането на действителни данни за ефективността на операциите. Така ще дойдат на дневен ред дискусиите, решенията и промените. А от там ще дойдат и позитивните последствия за бизнеса Ви.