Какъв е процесът на легализация?

Съобщение за грешка

Deprecated function: Required parameter $is_multi follows optional parameter $key in require_once() (line 342 of /home/kcukcxos/domains/sin.bg/public_html/includes/module.inc).
Процес на легализация

Процесът на легализация има няколко етапа. Първо, вашият документ трябва да бъде заверен или апостилиран от служител на местната власт. Това може да е окръжен чиновник или държавен секретар. След това можете да представите документа в съответното посолство. Когато представяте документа в посолство или консулство, трябва да предоставите удостоверението за удостоверяване.

Документи, изискващи легализация

Процесът на легализация на документи е сложен, разочароващ и отнема много време. Може да изисква вярно копие, превод или пълномощно и е важно да се консултирате с всички органи, преди да се подложите на процеса. Също така е добра идея легализацията да бъде направена от професионалист, за да сте сигурни, че документите ви ще бъдат приети.

Има някои държави, които изобщо не изискват легализация. Някои от тях имат реципрочни споразумения с други, а Регламентът на ЕС за публичните документи освобождава определени документи. Има и моменти, когато легализацията не е възможна, като например когато в дадена държава протича война или конфликт. През тези времена няма органи, които да проверят автентичността на вашия документ, но чуждо правителство ще провери автентичността на документа, когато пристигне.

Процес на легалицация - документи

Процес, известен като атестация, удостоверява документи, които трябва да пътуват до чужда държава. Процесът варира в зависимост от вида на документа и къде е издаден. Документите, които изискват заверка, включват свидетелства за раждане, брак и дипломи, както и търговски документи. Може също да се наложи да легализирате документ, ако пътувате в чужбина.

Удостоверяването на документ включва удостоверяване на подписи и спазване на законите на страната на произход. В някои случаи академичните сертификати и преписи може да изискват допълнително удостоверяване, за да бъдат приети от международна институция. В тези случаи трябва да посетите местното нигерийско посолство или Министерството на външните работи, за да завършите процеса.

Документи, които изискват апостил

Апостилът е процес на международна легализация, който признава автентичността на документ. Апостилът се получава чрез поставяне на печат върху документ от компетентен орган в държавата, в която е подписан.

За да избегнете забавяния, трябва да разберете колко е важно да имате апостил върху вашите чуждестранни документи. Тази процедура ви помага да избегнете всякакви правни усложнения, като например легализиране на неправилен документ. Освен това е безопасен и бърз начин да легализирате документа си в други страни.

Процес на легализация - апостил

Процесът на поставяне на апостил може да бъде скъп и бавен. За легализация е необходима верига от официални удостоверения, но този процес може да бъде дълъг и сложен. За щастие Хагската конвенция от 1961 г. опрости процеса, като го направи по-лесен и по-евтин. Удостоверяването вече се извършва от един сертификат, издаден от сертифициращ орган, посочен от издателя на документа. Някои държави обаче не изискват документите да бъдат легализирани, докато други изискват.

Документи, които изискват заверка в посолство или консулство

Документите, които изискват автентичност на посолството или консулството, са тези, които са подписани от държавно длъжностно лице или са издадени от консулски или военен орган. Държавният департамент отговаря за апостилирането на тези документи. Други държавни органи изискват заверка на определени документи, включително военни нотариуси и съдии.

Някои документи изискват удостоверяване в посолство или консулство, за да бъдат приети в чужбина. За тези документи Държавният департамент издава съответна заверка. Освен това, някои посолства и консулства имат образци на печати от държавни органи, за да гарантират легитимността на документите си. Ако вашият документ е федерален документ, ще трябва да получите удостоверение от посолство или консулство, за да го използвате в друга държава.

Процес на легализация - заверка

За щастие, има начин да избегнете сами да минете по целия този път. Единственото, което трябва да направите е да потърсите професионални услуги по легализация. Например, в България Интерланг е една от най-популярните агенции за преводи и легализация, която с радост ще ви окаже съдействие.