Защо оригиналните части за въздушни компресори са ключът към ефективността

Когато бизнесът ви ежедневно разчита на система от въздушни компресори, е скъпо, когато нещо се обърка. В крайна сметка престоят на машината е пропуснат доход: трудът, тарифите и т.н. трябва да се плащат дори когато компресорът не работи и производството е прекъснато. Неизбежно е обаче вашата система за сгъстен въздух да се нуждае от поддръжка, за да работи безпроблемно. Ежедневното използване на компресор за въздух без съмнение означава, че в даден момент ще е необходима подмяна на части. Когато този момент настъпи, не само производителят, но и общото мнение съветват да се използват само оригинални части.

Използването на оригинални резервни части за поддръжка на въздушни компресори може да бъде по-скъп вариант, ама първоначално ще бъде; но като използвате оригинални части, вероятно в дългосрочен план ще намалите разходите за поддръжка на въздушните компресори, както и времето за престой на машините, като избегнете бъдещи проблеми или подмяна на части. Добре известно е, че използването на неоригинални резервни части за въздушни компресори вместо оригиналните части на производителя може да повлияе на работата на въздушния компресор.

При толкова много пари, инвестирани в първоначалната покупка и инсталиране на система за въздушен компресор, осигуряването на нейната дълготрайност е от съществено значение, за да сте сигурни, че ще получите възможно най-дълъг експлоатационен живот, докато се наложи да замените оборудването. Съществуват 3 основни резервни части за въздушен компресор, които трябва да се проверяват и поддържат по време на поддръжката на въздушния компресор: Това са въздушен филтър на входа, маслен филтър и смазочни материали. Всички тези 3 части оказват пряко въздействие върху работата на вашия въздушен компресор.

Въздушен  филтър:

Това е най-важната резервна част за обработката на сгъстения въздух. Филтърът предпазва двигателя и елемента на компресора от износване в условията на запрашеност.  При използване на неоригинален филтър на входа на въздуха е вероятно да намалите значително живота на вашия компресор.

Маслен филтър:

Масленият филтър отстранява всички примеси от маслото. Маслото на въздушния компресор обикновено съдържа много прах и замърсители, така че използването на нефункциониращ добре маслен филтър може да повреди двигателя или да повлияе на производителността. Като използвате оригинален маслен филтър, вие осигурявате на вашия въздушен компресор най-добрия шанс за удължаване на живота с ефективна обработка на сгъстения въздух.

Смазочни материали:

Използването на оригинални смазочни материали по време на обработката на сгъстения въздух удължава живота на вашия въздушен компресор, намалява разходите за поддръжка, като поддържа безпроблемната му работа.

Защо оригиналните резервни части за компресори са единственото разумно решение?

Качество - Оригиналните части се произвеждат така, че да отговарят на същите стандарти като компресора. Не бихте сложили обикновена газ в автомобил, който изисква премиум, поради риска да повредите друго оборудване с продукт с по-ниско качество. Същото важи и за въздушните компресори.

Надеждност - Използването на оригинални части намалява риска от производствен срив, който не само би бил много скъп, но и би могъл да застраши качеството на продукта, сроковете и маржовете на печалба.

Производителност - Неоригиналните части може да не са проектирани да работят толкова оптимално с въздушния компресор, колкото заместителите на оригиналните части. С по-малко ефективни части вашето предприятие може да изразходва повече енергия за по-малко количество сгъстен въздух.

Икономия на енергия - Когато въздушният компресор работи с оптималната си производителност, спадовете на налягането се случват по-рядко, което води до по-голяма икономия на енергия.

Може да разгледате повече на следния линк: https://gav-bulgaria.com/